Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

I N F O R M A C J A

 

Gmina Nieborów otrzymała w grudniu 2017r. dotację finansową w wysokości 20 049 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach, Szkole Podstawowej  w Dzierzgówku i Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie.

 

Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła w ramach Konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej

pn. "Nasza Eko-pracownia"

otrzymała dofinansowanie

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

na realizację zadania

pn. Pracownia Młodego Ekologa XXI wieku

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 34 908,00 zł,

w tym 26 908,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.

 

Dowiedz się więcej ze strony:www.zainwestujwekologie.pl 

 

Koordynatorką projektu jest nauczycielka przyrody - pani Joanna Lepieszka.

W ramach środków własnych projekt obejmuje prace remontowe w klasie przeznaczonej na ekopracownię, w tym  między innymi: zakup farb z akcesoriami malarskimi, zakup glazury, kleju oraz blachy metalowej na stół demonstracyjny i wymianę opraw ze źródłami światła a także 50% udział w kosztach zakupu zestawu multimedialnego, aparatu cyfrowego i wizualizera.

Ze środków WFOŚiGW w Łodzi pokryto 50% kosztów zakupu zestawu multimedialnego, aparatu cyfrowego i wizualizera, wyposażono salę w nowe ławki, krzesła, meble, zakupiono pomoce dydaktyczne, kwiaty i rolety okienne.

 

Nowocześnie wyposażona pracownia ekologiczna z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi pozwoli uczniom zdobyć szeroką wiedzę przyrodniczą i ekologiczną oraz wpłynie motywująco na pogłębienie tej wiedzy. Rozwinie również zainteresowania uczniów i ich umiejętności badawcze dotyczące stanu środowiska w najbliższej okolicy. Pozyskane wyniki tych badań uświadomią zakres skażeń i degradacji środowiska, co pomoże ukształtować wśród uczniów postawy proekologiczne.

 

2016-10-12