BANER
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT - KORONAWIRUS POWRÓT DO PRZEDSZKOLA

 

Drodzy Rodzice,

zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte.

W związku z dzisiejszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej muszą Państwo podjąć świadomą i odpowiedzialną decyzję czy Państwa dziecko od 6 maja będzie uczęszczało do przedszkola. Bardzo prosimy podać konkretne godziny pobytu dziecka (od której do której). Na informację czekamy do poniedziałku 4 maja br, ale prosimy o decyzję nieco wcześniej. Prosimy o maile z decyzją i godzinami na adres e-mailowy szkoły spbednary@wp.pl 

 

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rodzicu,

 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równamy w Górę - Kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Nieborów” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Gmina Nieborów otrzymała w grudniu 2017r. dotację finansową w wysokości 20 049 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach, Szkole Podstawowej  w Dzierzgówku i Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie.

 

Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła w ramach Konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej

pn. "Nasza Eko-pracownia"

otrzymała dofinansowanie

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

na realizację zadania

pn. Pracownia Młodego Ekologa XXI wieku

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 34 908,00 zł,

w tym 26 908,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.

 

Dowiedz się więcej ze strony:www.zainwestujwekologie.pl 

 

Koordynatorką projektu jest nauczycielka przyrody - pani Joanna Lepieszka.

W ramach środków własnych projekt obejmuje prace remontowe w klasie przeznaczonej na ekopracownię, w tym  między innymi: zakup farb z akcesoriami malarskimi, zakup glazury, kleju oraz blachy metalowej na stół demonstracyjny i wymianę opraw ze źródłami światła a także 50% udział w kosztach zakupu zestawu multimedialnego, aparatu cyfrowego i wizualizera.

Ze środków WFOŚiGW w Łodzi pokryto 50% kosztów zakupu zestawu multimedialnego, aparatu cyfrowego i wizualizera, wyposażono salę w nowe ławki, krzesła, meble, zakupiono pomoce dydaktyczne, kwiaty i rolety okienne.

 

Nowocześnie wyposażona pracownia ekologiczna z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi pozwoli uczniom zdobyć szeroką wiedzę przyrodniczą i ekologiczną oraz wpłynie motywująco na pogłębienie tej wiedzy. Rozwinie również zainteresowania uczniów i ich umiejętności badawcze dotyczące stanu środowiska w najbliższej okolicy. Pozyskane wyniki tych badań uświadomią zakres skażeń i degradacji środowiska, co pomoże ukształtować wśród uczniów postawy proekologiczne.

 

2016-10-12